Om Rock for Voksne Ringsted

”Rock for Voksne” er en forening, med alt hvad hertil hører af generalforsamling, valgt bestyrelse, vedtægter osv. Foreningen er godkendt af Ringsted Kommune, og har således mulighed for at benytte byens atmosfærefyldte kulturhus, Søgade 3 i Ringsteds centrum.
Foreningens formål er at afholde et antal arrangementer i vinterhalvåret for det voksne publikum (for dem der er trådt ud af diskoteksalderen).

Et typisk arrangement består af en indledende fællesspisning, hvor man får en dejlig hjemmelavet menu for ca. 125 kr. Derefter går man ned i stueetagen til salen, hvor et til lejligheden hyret rockband spiller frem til kl. ca. 1. Efter få sekunder er dansegulvet fyldt, og det er det som regel aftenen igennem. Der er altid en rigtig god stemning, og folk går hjem med et smil på læben. Oftest spilles der kendt kopimusik fra hele rockhistorien – lige fra 50`erne til nutiden.

Foreningen er i sagens natur non-profit og drives af en ulønnet bestyrelse og et antal frivillige hjælpere. Disse har fri entre og gratis mad til arrangementet (se mere nedenfor).

Gæsterne og hermed medlemmerne er ofte grupper af par, som ser en mulighed for at få en glad danseaften med ligesindede. Naturligvis kommer der også mange singler i foreningen.

Det er let at blive medlem. Det sker ved indgangen til det første arrangement man deltager i. Det koster 25 kr. for en sæson – fra ca. oktober til oktober (se vedtægterne).

Prisen for entre er typisk 100 kr. Ved enkelte arrangementer lidt mere. Det anbefales at købe billet i forsalg hos Skjold Burne i Nørregade, da der kun sælges 100 billetter pr. arrangement. Eventuelt overskydende billetter sælges dog altid ved indgangen. Spisebilletter skal under alle omstændigheder købes i forsalg. Forsalget begynder typisk 14 dage før et arrangement. Forsalgsbilletter kan kun købes i butikken hos Skjold Burne (ikke telefonbestilling og lignende).

Bestyrelsen bruger ugeavisen Lokalbladet eller Ringsted Weekend til at annoncere. Dette blad er altid flink til også at bringe pressemeddelelser. Også ”Dagbladet” bringer ofte en omtale af arrangementerne.

Frivillige hjælpere:

Som nævnt ovenfor drives foreningen af en bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne står for den daglige drift og forberedelserne til arrangementerne, ligesom de også har diverse arbejdsopgaver på selve aftenerne.

Der er til hvert arrangement behov for yderligere ca. 10 frivillige hjælpere. De får hver overskuelige afgrænsede opgaver. Seks hjælpere står for madlavningen, og de øvrige tilbydes opgaver i forbindelse med drift af baren og den efterfølgende oprydning. Som frivillig hjælper er der rigelig tid til at more sig også, idet man ikke har opgaver en hel aften igennem.

Det har aldrig været et problem at skaffe frivillige til foreningens arrangementer hvilket er særdeles positivt!

Bestyrelsesmedlemmer og alle frivillige hjælpere får fri entre og gratis mad. Der bydes også på drikkevarer i afgrænset mængde (barpris 100 kr.).

Madholdet har desuden ret til at købe billetter til foreningens næste arrangement før forsalget begynder.

Synes du, at du også bør give en hånd med på ovennævnte betingelser, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede eller et af de andre bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamling:

Foreningen afholder sin årlige generalforsamling i maj/juni. Den afholdes i Ringsted Kulturhus. Generalforsamlingen annonceres på denne hjemmeside og i en af de lokale ugeaviser.

Hvis du synes, at også du bør give en hånd med i bestyrelsesarbejdet, er der til hver generalforsamling tre bestyrelsesposter på valg.

Det er spændende og lærerigt at være med i bestyrelsesarbejdet. Det er også nogle gange lidt krævende. Men hidtil er arbejdet foregået i en afslappet og sjov atmosfære.

På vegne af bestyrelsen

Formand
Johnny Kristiansen
Tlf.  29 88 38 85