Rock for Voksne Ringsted

er en forening, der har eksisteret i snart 9 år med et medlemstal på mere end 200. Vi arbejder for at bedre musikmiljøet for det voksne publikum ved at gennemføre ca. 4 arrangementer i vinterhalvåret i Ringsted Kulturhus (tidligere Medborgerhuset). Her er det muligt at komme og få rørt benene i en hyggelig og rar atmosfære til et godt orkester. Desuden er der mulighed for at tilmelde sig fællesspisning inden musikken går på. Foreningens aktiviteter er meget populære og er efterhånden også kendt udenfor Ringsted.

Alt arbejde, både med foreningens drift og til arrangementerne, udføres af frivillige ulønnede hjælpere. I sagens natur er der ingen, der tjener på foreningens aktiviteter. Grunden til, at vi henvender os til jer, er, at ROCK FOR VOKSNE søger sponsorer, så vi kan lave endnu bedre arrangementer, ved f.eks. at hyre mere kendte musiknavne . Vi håber, at I vil tage positivt imod denne henvendelse, således at I vil være at finde blandt vore fremtidige sponsorer.

 

 

NOGET for NOGET!

Vi forestiller os sponsorater givet som støtte til foreningens arbejde i en sæson

Vi tilbyder til gengæld ophængning af en reklame for firmaet til sæsonens arrangementer, samt firmalogo/firmanavn på plakater, som ophænges i Ringsted og andre byer i kommunen. Desuden vil navnet figurere på annoncer for de enkelte arrangementer i Lokalbladet Ringsted. Endelig vil firmalogo/firmanavn være at finde på en meget synlig plads på denne hjemmeside. Hvis det ønskes, kan der etableres link fra denne hjemmeside til firmaets hjemmeside
Endvidere vil vi, ved sponsorater over 1000 kr., tilbyde vore sponsorer en fri entre evt. med en ledsager.

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Formand Johnny Kristiansen
Tlf.  29 88 38 85